فایل word سازوکارهاي يادگيري سازماني, مبنايي براي ايجاد يک سازمان يادگيرنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سازوکارهاي يادگيري سازماني, مبنايي براي ايجاد يک سازمان يادگيرنده :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :21

به رغم گذشت بیش از ده سال از طرح نظریه سازمان یادگیرنده توسط پیترسنگه, به دلیل عمق و وسعت بسیارش هنوز جنبه های مبهم بسیاری در این ایده وجود دارد که آشکار سازی آن ها نیازمند تحقیقات بیشتری است. در این مقاله چیستی سازوکارهای یادگیری سازمانی همراه با مدلی از سازمان یادگیرنده بحث شده و هم چنین سازوکارهای یادگیری سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران با روش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اعتبار سنجی پرسشنامه, نتایج به دست آمده از آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که شرکت مذکور از سازوکارهای مناسب یادگیری سازمانی جهت تسهیل یادگیری سازمانی, تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه, برآوردن نیازهای یادگیری توسعه و اجرای دانش فراگرفته شده در عمل, برخوردار است.
کلید واژه: سازمان یادگیرنده, سازوکارهای یادگیری سازمانی, یادگیری سازمانی

لینک کمکی