فایل word طراحي و تدوين الگوي تغييرات در بنادر تجاري کشور, قبل از الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و تدوين الگوي تغييرات در بنادر تجاري کشور, قبل از الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :25

بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تاثیری که می تواند در فرآیند تولید, افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید داشته باشد, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر, به لحاظ دسترسی کشور به آب های آزاد بین المللی, بستر ویژه ای برای کشور فراهم است. ماهیتی به شرح فوق, امکانی را برای حضور در تجارت جهانی, برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک می آورد و در شرایط عدم عضویت, الزاماتی را نیز, به دنبال دارد. این امر, زمینه ساز انتخاب راهبردها و روش هایی است که به پشتوانه آن, شیوه پیوستن, تدوین و پیش زمینه های آماده سازی, فراهم گردند. سازمان تجارت جهانی, بهره مند از اصول و دیدگاه های ویژه ای است. به این ترتیب کشورهایی که ایده و لزوم پیوستن به آن را دارند, می بایستی تا در مرتبه نخست, اصول سازمان تجارت جهانی را پذیرفته و در گام دوم, در تدوین پیمان ها و توسعه زوایای سیستم تجارت چندجانبه, مشارکت پویا داشته باشند. بر این اساس, ضرورت دارد تا بنادر, پیرامون اصول اساسی داور بر تجارت جهانی, توانا شوند تا کارآموزدگی های جدید, برای به حقیقت پیوستن آرمان های همگرا با الگوی های فعالیت تجارت جهانی را بیاموزند و خود را با شرایط تجارت جهانی هماهنگ سازند. این پژوهش بر اساس توصیف تشریح ویژگی های انطباق با اصول داور بر سیستم تجارت جهانی است. که از طریق انجام گفتگوهای تخصصی, که کادر خبره در حمل و نقل دریایی, جامعه آماری آن را تشکیل داده اند, و هم چنین انجام بررسی های تطبیقی در چند کشور نمونه, که به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند, مبادرت به پردازش روش و ترسیم شیوه پیوستن نموده است.
کلید واژه: اصول اساسی داور بر تجارت جهانی, تجارت جهانی, سیستم سازمان تجارت جهانی و آماده سازی شرایط الحاق

لینک کمکی