فایل word کاربرد تکنيک شبکه عصبي براي ارزيابي روابط بين خريدار و فروشنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد تکنيک شبکه عصبي براي ارزيابي روابط بين خريدار و فروشنده :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :21

هر چند در حال حاضر جذابیت مباحث مفهومی در مباحث مربوط به مدیریت و بازاریابی به خوبی قابل درک است, اما تلاش برای تعیین عوامل موثر بر کیفیت روابط به خاطر پیچیدگی در عوامل پایه ای و مشکل به هم پیوستگی این عوامل چالش انگیز است. فنونی سنتی رگرسیون در تجزیه و تحلیل داده هایی که خطوط چندگانه داشته یا اطلاعات ناقص هستند موثر عمل نمی کنند. به همین دلیل استفاد از فن جدیدی به نام تحلیل شبکه عصبی تلاش می کند تا عوامل موثر بر کیفیت روابط به ویژه روابط خریدار و فروشنده را شناسایی کند. این فن بر اساس روش یادگیری از اطلاعات آماری با الگوبرداری از عملکرد مغز انسان طرح ریزی شده و به این وسیله روابط بین متغیرهای داده و ستاده از طریق یک متغیر بینابین و پنهانی تعیین می شوند. در این مطالعه یک شبکه عصبی با ترکیب دو جز اصلی کیفی روابط یعنی رضایت مندی و اطمینان و پنج داده بین فروشنده و خریدار ایجاد شده است. در مقایسه دو فن رگرسیون چندگانه و شبکه عصبی, دومین فن, نتایج آماری و علمی تری را ارایه می دهد. به طوری که به همین دلیل کاربردهای جدیدی از این فن در مدیریت و بازاریابی به وجود آمده است.
کلید واژه: ارزیابی رابطه خریدار و فروشنده, رابطه خریدار و فروشنده, شبکه عصبی

لینک کمکی