فایل word بررسي نقش قابليت يادگيري بازار در خلق محصولات نوآورانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش قابليت يادگيري بازار در خلق محصولات نوآورانه :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :21

کسب مزیت رقابتی, از مباحث چالش برانگیز در دنیای رقابتی امروز است و محققان بسیاری این موضوع را مطالعه و بررسی کرده اند. نتیجه این تحقیق ها, بنیان سازمان های بازار راهبر را شکل داده است. سازمان های بازار راهبر, مشتری و بازار را مبنای کسب و کار خود قرار داده اند. صاحب نظران, شاخص ترین قابلیت متمایز این نوع سازمان ها را, قابلیت یادگیری بازار در نظر گرفته اند. از طرف دیگر, در منابع نظریه مبتنی بر منابع, که فلسفه آن تاکید بر منابع و قابلیت های سازمان در جهت خلق مزیت رقابتی است, تحقیق و توسعه به عنوان قابلیت نوآورانه در نظر گرفته شده است. سازمان هایی که بر قابلیت تحقیق و توسعه تاکید می ورزند, توانایی بالایی در خلق محصولات جدید دارند, بنابراین با توجه به اهمیت ایجاد محصولات جدید و نوآورانه در دنیای رقابتی امروز و ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت یادگیری بازار به عنوان قابلیت متمایز سازمان های بازار راهبر, در این مقاله, فرایند خلق محصولات جدید و نوآورانه بر مبنای قابلیت یادگیری بازار, تشریح شده و با تبیین اجزای این فرایند, اثر آن در خلق محصولات نوآورانه بررسی شده است.
کلید واژه: توسعه محصول جدید, سازمان بازار راهبر, فرایند خلقِ محصول جدید مبتنی بر قابلیت یادگیری بازار, مزیت رقابتی پایدار, یادگیری بازار

لینک کمکی