فایل word توسعه استراتژي مديريت زنجيره تامين الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه استراتژي مديريت زنجيره تامين الکترونيکي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :26

مدیریت زنجیره تامین عبارتست از ایجاد یک هماهنگی کارا بین تمامی سازمان های موجود در زنجیره یه منظور فراهم سازی محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان نهایی. در حال حاضر مفهوم جدیدی از ترکیب دو موضوع کسب و کار الکترونیکی و مدیریتی زنجیره تامین با عنوان مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی ظهور یافته است. ظهور فناوری اطلاعات فرصتهایی را برای شرکت ها فراهم نمود که زنجیره تامین خود را کاراتر نمایند. در حالیکه جنبه های عملیاتی مدیریت زنجیره تامین همچنان در حال پژوهش و بررسی است, یکی از سوالات بدون پاسخ در این حوزه این است که چگونه می توان در محیط نامعین زنجیره تامین, استراتژی مناسب توسعه داد. در این مقاله بمنظور پاسخ به این سوال مدلی دو مرحله ای ارایه شده است.
کلید واژه: توسعه استراتژی, کسب و کار الکترونیکی, مدیریت زنجیره تامین

لینک کمکی