فایل word مديريت اطلاعات در حوزه کتابداري: بررسي کمي چکيده هاي مربوط به مديريت اطلاعات در بانک اطلاعاتي ليزا در سالهاي 1990-2005

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت اطلاعات در حوزه کتابداري: بررسي کمي چکيده هاي مربوط به مديريت اطلاعات در بانک اطلاعاتي ليزا در سالهاي 1990-2005 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :29

سمینار مدیریت اطلاعات, یکی از درس های دوره دکترای کتابداری و اطلاع رسانی است. به نظر می رسد سرفصل رسمی فعلی این درس و درسهای پیش نیاز آن ابهام هایی دارد. هدف اصلی از بررسی حاضر, روشن کردن حدود و ثغور عناوین مورد بحث در موضوع مدیریت اطلاعات در بافت کتابداری و پیشنهاد یک سرفصل برای آن می باشد. بدین منظور, تلاش خواهد شد تا با استفاده از بررسی بسامدی کلید واژه های اختصاص یافته به مقالات مربوط به این موضوع در بانک اطلاعاتی لیزا و بررسی تحلیلی محتوای چکیده ها, به تعیین مولفه های اصلی مورد بحث در مدیریت اطلاعات پرداخته شود. اهداف فرعی این بررسی, شناسایی نویسندگان و مجلات هسته, همکاری گروهی نویسندگان, زبان اصلی نشر و سالهای پر تالیف این موضوع است. برای دستیابی به این یافته ها, سعی می شود به سوال هایی از این قبیل پاسخ داده شود: مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری بیشتر به چه موضوعاتی توجه داشته است؟ چه مجلاتی, چه کسانی و به چه زبانی بیشتر در حوزه کتابداری به این موضوع پرداخته اند؟ میزان توجه به این موضوع طی سال های مورد بررسی به چه صورت بوده است؟ همکاری گروهی بین نویسندگان این موضوع چگونه است؟ با دریافت پاسخ های این پرسش ها, می توان مباحثی از مدیریت اطلاعات را که بیشتر در حوزه کتابداری کاربرد دارند, شناسایی کرده و آنها را به صورتی منسجم و متناسب با نیازهای این رشته در سرفصل درس سمینار مدیریت اطلاعات گنجاند. همچنین, مجلات و نویسندگان تاثیرگذار در این موضوع را شناسایی و معرفی کرد.
کلید واژه: مدیریت اطلاعات, نویسندگان هسته مدیریت اطلاعات, مجلات هسته مدیریت اطلاعات

لینک کمکی