فایل word استراتژي هاي توسعه صادرات غير نفتي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استراتژي هاي توسعه صادرات غير نفتي استان مازندران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :44

هدف اصلی این مقاله, مطالعه راه های توسعه صادرات غیر نفتی استان مازندران با در نظر گرفتن کلیه شرایط داخلی و موقعیت های موجود در بازارهای هدف می باشد. بنابراین, ابتدا با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار (RCA), اقلام صادراتی مزیت دار استان مازندران شناسایی شده و پس از بررسی بازارهای هدف, با استفاده از تکنیک SWOT به بررسی نقاط قوت, نقاط ضعف, فرصت ها و تهدیدات در مورد این اقلام پرداخته می شود و استراتژی های مناسب برای توسعه صادرات غیر نفتی این استان ارائه می گردد. در نتیجه این تحقیق مشخص شد که بخش کشاورزی و صنعت, از نظر شاخص RCA دارای نمره بالایی بوده و دارای مزیت نسبی هستند و در خود بخش کشاورزی نیز اقلام گل و گیاه و مرکبات و کیوی دارای مزیت نسبی هستند. با بررسی SWOT برای گل و گیاه و کیوی, استرات‍ژی توسعه بازار و برای مرکبات, استراتژی رسوخ در بازار, استراتژی های جذاب شناخته شده اند. در پایان مقاله, جمع بندی, بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آمده است.
کلید واژه: صادرات غیر نفتی, تدوین استراتژی, تجزیه و تحلیل SWOT, استان مازندران, ایران

لینک کمکی