فایل word ويژگي ها, انگيزه ها و اهداف ترغيب کننده زنان ايراني در توسعه کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ويژگي ها, انگيزه ها و اهداف ترغيب کننده زنان ايراني در توسعه کسب و کار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :33

از دهه 1980, تمایل به کارآفرینی برای کاهش بیکاری رو به فزونی نهاده است زیرا با توسعه کارآفرینی فرصت های اقتصادی جدید ظهور یافته و کسب و کارهای جدیدی پدید آمده است. در جامعه ما شمار فراوانی از افراد جامعه بیکارند. اما نیمی از جمعیت جامعه دارای وضعیت بحرانی تر است. زنان سهم ناچیزی از بازار کار ایران را دارا می باشند. از این رو توسعه کارآفرینی زنان بعنوان راهی برای برون رفت از بیکاری در کشور ضروری بنظر می رسد.این مقاله بخشی از یافته های پژوهش میدانی تحت عنوان (طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران ) است. داده های این تحقیق در بین 139 زن کارآفرین ایرانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است.مقاله حاضر, به بررسی مهمترین دلائل فردی زنان ایرانی در توسعه کسب و کار پرداخته است و در نهایت پیشنهادهای لازم در ترغیب زنان به ورود زنان به کسب و کار ارائه شده است.نتایج آزمون های آماری بیانگر آن است که انگیزه ها و اهداف ترغیب کننده زنان در ورود به کسب و کار, نیاز اقتصادی, کسب قدرت و اعتبار در جامعه و دستیابی به رضایت شغلی است که از بین این عوامل, دستیابی به رضایت شغلی موثرترین عامل زنان در ورود به کسب و کار است. هم چنین ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین استقلال طلبی, خلاقیت, توفیق طلبی و انعطاف پذیری است, که از بین این ویژگی ها, موثرترین ویژگی در توسعه کسب و کار زنان ایرانی توفیق طلبی است.
کلید واژه: زنان کارآفرین, توسعه کارآفرینی, انگیزه ها, اهداف, ویژگی های شخصیتی

لینک کمکی