فایل word بررسي اثرات ايجاد يک موافقت نامه ترتيبات تجاري ترجيحي (PTA) بين ايران و کشورهاي آسياي مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات ايجاد يک موافقت نامه ترتيبات تجاري ترجيحي (PTA) بين ايران و کشورهاي آسياي مرکزي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :33

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی, در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری, درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن, برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات, باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است, حاکی است که لباس و متفرعات لباس, کشباف یا قلاب باف (کد 61), کفش, گتر و اشیا همانند, اجزا (کد 64), فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57), پارچه های تار و پود باف مخصوص, پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش, گتر و اشیا همانند, اجزا (کد 64) و صابون ها, مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.
کلید واژه: موافقتنامه تجارت ترجیحی, ایجاد و انحراف تجارت, مدل اسمارت, ایران, کشورهای آسیای مرکزی

لینک کمکی