فایل word متغيرهاي موثر بر فرايند توليد اسيد لينولئيک مزدوج در ماست پروبيوتيک با استفاده از طراحي تاگوچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word متغيرهاي موثر بر فرايند توليد اسيد لينولئيک مزدوج در ماست پروبيوتيک با استفاده از طراحي تاگوچي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: اسید لینولئیک مزدوج (CLA) اسید چربی است که به طور طبیعی در چربی شیر وجود دارد. این اسید چرب, خواص مفید گوناگونی دارد مانند: آنتی اکسیدانی, ضد سرطانی, تنظیم عمل دستگاه ایمنی, ضد فشار خون, کاهش کلسترول و ضد دیابتی. ماست پروبیوتیک نیز با داشتن خواص بسیار مهم در سلامت, مقبولیت و مصرف فراوان دارد. هدف از انجام این پژوهش, بررسی اثر متغیرهای فرایند بر افزایش تولید CLA در ماست پروبیوتیک بود.مواد و روش ها: برای این منظور, اثر متغیرهای مختلف شامل مقدار افزودن شیر خشک بدون چربی به شیر کامل, زمان افزودن روغن گلرنگ, مقدار افزودن روغن گلرنگ, دما و مدت زمان گرمخانه گذاری بر افزایش میزان CLA در ماست پروبیوتیک تهیه شده با آغازگرهای ال. اسیدوفیلوس, ب. لاکتیس و باکتری های سنتی ماست در دو سطح بررسی شد.یافته ها: بالاترین میزان CLA با افزودن %2 (w/w) شیر خشک بدون چربی, زمان افزودن روغن گلرنگ بعد از رسیدن به pH=6, مقدار روغن گلرنگ افزوده شده 1.4±10-3 (v/v) درصد و دمای گرمخانه گذاری 37oC در زمان رسیدن به pH=4.8 به دست آمد.نتیجه گیری: در بهترین شرایط, مقدار CLA در ماســت پروبیوتیـــک با 32.2 درصد افزایـــش از 7.07±10-3 (w/w) درصد در ماســـت شاهـد به 9.23×10-3 (w/w) درصد در ماست حاوی روغن گلرنگ رسید.
کلید واژه: ماست پروبیوتیک, اسید لینولئیک مزدوج, لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, بیفیدوباکتریوم لاکتیس, غربال متغیرها

لینک کمکی