فایل word ذاتي بودن اصل اول نظريه مرجع گزيني در انگليسي آموزان فارسي زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ذاتي بودن اصل اول نظريه مرجع گزيني در انگليسي آموزان فارسي زبان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :22

در این مقاله در صدد آنیم که با استفاده از شواهدی حاصل از اصل اول نظریه مرجع گزینی نشان دهیم که آگاهی از آن به عنوان اصلی از اصول جهانی دستور زبان به طور ناخودآگاه در نزد فارسی زبانان یادگیرنده انگلیسی به عنوان زبان دوم وجود دارد. پیش بینی این فرضیه آن است که یادگیرندگان زبان دوم, محدودیت هایی را که در تعریف حوزه مرجع گزینی ضمایر ارجاعی وجود دارد می دانند. در صورتی که این دانش از دستور زبان اول و تجربه زبان دوم به دست نیامده باشد فرضیه تحقیق تایید می شود. به عبارتی, چنانچه آزمودنی ها با موفقیت بالایی به آزمون های مربوط پاسخ دهند, می توان نتیجه گیری کرد که این اصل بهنگام یادگیری زبان دوم, در دسترس یادگیرندگان قرار دارد. این فرضیه توسط 20 دانشجوی دوره کارشناسی زبان انگلیسی که زبان مادری آنها فارسی است آزموده شد. نتایج حاصل حاکی از تایید فرضیه فوق می باشد, که این خود موید فرضیه دسترسی مستقیم فلین (1987) است. پایگاه نظری این تحقیق نظریه زایشی چامسکی است و به دلیل آشنایی بیشتر مخاطبان این مقاله با مفاهیم موجود در کتاب خطابه هایی در باب حاکمیت و مرجع گزینی از مفاهیم این نظریه به جای آرای جدیدتر موجود در برنامه کمینگی (چامسکی 1995) استفاده می کنیم, که البته در نتایج این تحقیق تاثیری نخواهد داشت.
کلید واژه: دستور جهانی, ضمایر ارجاعی, فرضیه دسترسی مستقیم, فقر محرک ها, مقوله حاکم

لینک کمکی