فایل word حذف بنزن از حلال نفتي AW-406 به کمک حلال هاي آلي قطبي و مقايسه عملکرد آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حذف بنزن از حلال نفتي AW-406 به کمک حلال هاي آلي قطبي و مقايسه عملکرد آنها :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :9

در این پژوهش, کارایی برخی حلال های آلی قطبی در جداسازی بنزن از برش نفتی C6-C8با استفاده از فن استخراج مایع - مایع مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا هر یک از عامل های موثر در جداسازی از جمله نوع, میزان حلال استخراج کننده و تعداد مراحل استفاده شده مطالعه شد. برش نفتی C6-C8 با عنوان تجاری AW-406 با دامنه جوش 60 تا 80 درجه سانتی گراد, حلالی است متشکل از هیدروکربن های پارافینی و سیکلو پارافینی با تعداد کربن شش تا هشت که به عنوان حلال در صنایع شیمیایی, آرایشی, غذایی و به عنوان رقیق کننده لاک ها, رنگ ها و جلادهنده ها کاربرد دارد. حلال های استخراج کننده تحت بررسی شامل دی متیل سولفواکسید (DMSO), سولفولان (Sulfolane), بوتیلن گلایکول (BuG), اتانول آمین(EA) , دی اتانول آمین (DEA), تترا اتیلن گلایکول(TEG) , اتیلن گلایکول (EG), فورفوریل الکل (FA) و تترا هیدرو فورفوریل الکل (THFA) هستند. تجزیه نمونه ها به وسیله فن کروماتوگرافی گازی در شرایط بهینه انجام و شناسایی اجزای موجود به وسیله طیف سنجی جرمی صورت گرفته است. از میان حلال های مورد آزمون, تترا هیدرو فورفوریل الکل بهترین نتیجه را نشان داده است. به منظورتکمیل فرایند حذف بنزن, استخراج شیمیایی نیز استفاده شد و میزان اولیه بنزن در حلال AW-406 از 5 درصد به کم تراز 1ppm کاهش یافته است.
کلید واژه: حلال های آلی قطبی, جداسازی, استخراج, تترا هیدرو فورفوریل الکل, طیف سنجی جرمی, حلال AW-406

لینک کمکی