فایل word ارايه مدل زمان - پيوسته بهينه سازي زمان بندي توليد در فرايندهاي آميخته پيوسته و ناپيوسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه مدل زمان - پيوسته بهينه سازي زمان بندي توليد در فرايندهاي آميخته پيوسته و ناپيوسته :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :22

اهمیت بهبود مداوم فرایندها, سبب شده است که مدل های بهینه سازی متفاوتی برای "برنامه ریزی تولید" و"زمان بندی تولید" در صنایع فرایندی عرضه شود. در این پژوهش مساله "زمان بندی بهینه تولید در صنایع فرایندی" به وسیله ارایه یک مدل بهینه سازی "زمان بندی" مورد کنکاش قرار می گیرد. با آن که در طول دهه گذشته مدل های گوناگونی برای بهینه سازی زمان بندی تولید در فرایندهای ناپیوسته بیان شده است, اما در مورد فرایندهای پیوسته و نیز نیمه پیوسته مدل های قابل توجهی موجود نیست. نکات جدید فرمول بندی ارایه ‌شده در مقاله حاضر شامل زمان بندی توام فرایندهای پیوسته و ناپیوسته با تاکید ویژه روی تبادل های جرمی در فعالیت های ذخیره سازی است.
کلید واژه: زمان بندی, فرایندهای پیوسته و ناپیوسته, مدل زمان - پیوسته, مدل زمان - گسسته, برنامه ریزی عدد درست

لینک کمکی