فایل word اثر تغيير پارامترهاي آب کاري بر ويژگي هاي پوشش کروم سخت روي فولاد ST37

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تغيير پارامترهاي آب کاري بر ويژگي هاي پوشش کروم سخت روي فولاد ST37 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :26

در این پژوهش اثر عامل های مهم بر آب کاری کروم سخت مانند دمای محلول, چگالی جریان و زمان حکاری بر برخی از ویژگی های پوشش کروم سخت شامل سختی, ضخامت و مورفولوژی سطح پوشش بررسی شده است. فولاد ST37 با 17/0 درصد کربن, از دسته فولادهای کم کربن, به عنوان فلز پایه انتخاب شده است. نمونه های فولادی قبل از آب کاری, در زمان های متفاوت (20, 30 و 40 ثانیه) حکاری شدند. سپس قطعه ها تحت شرایط متفاوت دمای محلول (30, 40, 50 و 60 درجه سانتی گراد) و چگالی جریان (35 ,25 ,15 A/dm2 و 45) آب کاری شدند. نتیجه ها نشان می دهد که افزایش چگالی جریان پوشش دهی سبب افزایش سختی, سرعت نشست رسوب می شود و افزایش دمای محلول سبب کاهش سختی و سرعت نشست رسوب خواهد شد. سختی پوشش با افزایش زمان حکاری کاهش می یابد. به نظر می رسد که تغییر زمان حکاری اثر بارزی بر سرعت پوشش دهی و ضخامت پوشش ندارد. پوشش کروم سخت بدون ترک در شرایط حمام آب کاری با دمای 50 درجه سانتی گراد و چگالی جریان 25 A/dm2 قابل حصول است و زمان های مختلف حکاری اثری بر ایجاد پوشش کروم سخت بدون ترک ندارد.
کلید واژه: زمان حکاری, دمای محلول آب کاری, چگالی جریان, ضخامت پوشش, مورفولوژی سطح, سختی پوشش, پوشش بدون ترک, آب کاری کروم سخت

لینک کمکی