فایل word بررسي معنا شناختي تلقي ابن سينا از موضوع الهيات در "الهيات شفا"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي معنا شناختي تلقي ابن سينا از موضوع الهيات در "الهيات شفا" :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حکمت)

تعداد صفحات :22

یکی از ملاکهای تمایز علوم را, موضوع هر علم دانسته اند. در این راستا, حکما در ابتدای "الهیات" در مورد الهیات به بحث پرداخته اند. شیخ الرییس ابن سینا در "الهیات شفا" به طور مبسوط به این بحث پرداخته است اینکه ابن سینا چه معنایی از موضوع الهیات در نظر داشته را از خلال آن مباحث می توان استخراج کرد. این نوشتار بر آن است تا آن معنا را با استفاده از روش معناشناسی و راهکارهای آن استخراج کرده و نتیجه را در جملاتی که از اطناب ممل و اجمال مخل بدور باشند ارایه کند. این کار که از حیث ابهام زدایی معنایی و شفاف کردن تغییرات معنایی می تواند اهمیت داشته باشد, بررسی معناشناختی را صرفا در "الهیات شفا" انجام داده است .
کلید واژه: معناشناسی, محورهای همنشینی و جانشینی, موضوع الهیات, موجود مطلق, موجود بما هو موجود, عوارض و احوال موضوع بما هو

لینک کمکی