فایل word سخن نخست: فلسفه منطق, فلسفه دين و فرافلسفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سخن نخست: فلسفه منطق, فلسفه دين و فرافلسفه :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حکمت)

تعداد صفحات :5

فلسفه منطق و فلسفه دین دو حوزه با نشاط فلسفی در روزگار ماست. انبوهی از متفکران و فیلسوفان در این دو حوزه به فلسفه ورزی و نظرپردازی مشغول اند. اشتراک این دو حوزه آن است که هر کدام شاخه ای از فلسفه محسوب می شوند و از این رو, روش عمومی فلسفه, یعنی روش عقلی و استدلالی و همین طور غایت کلی فلسفه, یعنی تحری حقیقت (سیر آزاد عقلانی, برای رسیدن به حقیقت), در آنها لحاظ و مراعات شده است.اما اختلاف آنها در این است که متعلق فلسفه منطق (philosophy of logic), علم منطق است و مسایل آن عمدتا مباحث مربوط به مبانی منطق, همچون صدق منطقی (logical truh), اعتبار (validity) استنتاجها و دستگاه های منطقی, سازگاری, تمامیت و امثال آنها در خصوص منطق استنتاج, و اموری از قبیل نظام جنسی و فصلی, ذاتی و عرضی و به طور کلی اوصاف اشیا, نسب و ویژگی های آنها در خصوص منطق تعریف است, حال آنکه متعلق فلسفه دین, اموری همچون خود دین, مسایل و گزاره های دینی, پیش فرضها و لوازم گزاره های دینی است.
کلید واژه:

لینک کمکی