فایل word بررسي ويروس X سيب زميني در شمال خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويروس X سيب زميني در شمال خراسان :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :20

در سال زراعی 1375, در یکی از مزارع سیب زمینی در بجنورد تعداد زیادی بوته سیب زمینی که دارای علایم کوتولگی, رنگ پریدگی و موزاییک خفیف بودند نشانه گذاری شد. هنگام برداشت محصول, از هر بوته نشانه گذاری شده تعدادی غده جمع آوری نموده و تا سپری و شکسته شدن دوره خواب, در سردخانه تاریک با دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری شد. بعد از اتمام دوره خواب, غده ها در خاک معمولی زراعی کاشته و در گلخانه با دمای تقریبی 25-20 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. مطالعات دامنه میزبانی, آزمون های ساندویچ دو طرفه الیزا(direct double - antibody sandwich enzyme - linked immunosorbent assay; DAS - ELISA), نقطه گذاری روی غشا نیتروسلولز (dot immunobinding assay; DIBA) و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که بوته های حاصله از رشد غده های مذکور, آلوده به ویروس X سیب زمینی (Potato Virus X, PVX) هستند. مایه زنی از برگ های دارای علایم به گیاهان آزمون, منجر به بروز علایم سیستمیک در Nicotiana glutinosa, N. debenyi, N. tabacum cv. Turkish, N. tabacum cv. Xanthi, N. tabacum cv. Samsun, Datura stramonium, Lycopersicon esculentum و Capsicum frutescens شد در حالی که در Chenopodium amaranticolor, C. quinoa و Gomphrena globosa علایم موضعی ظاهر شد و در Cucumis sativus هیچگونه علایمی مشاهده نگردید. از N. glutinosa جهت تکثیر و خالص سازی ویروس استفاده شد و سپس آنتی سرم علیه ویروس خالص شده تهیه گردید. به منظور فایل word بررسي ويروس X سيب زميني در شمال خراسان, از 26 مزرعه در مناطق بجنورد, چناران, شیروان, طوس, فاروج و قوچان مجموعا 247 بوته بطور تصادفی نمونه برداری و از آزمون ساندویچ دو طرفه الیزا جهت تشخیص این ویروس در آنها استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که مناطق فوق به ترتیب 50, 63.6, 34.7, 53.3, 62.8 و 37.2 درصد آلودگی دارند.
کلید واژه: سیب زمینی, ویروس X سیب زمینی

لینک کمکی