فایل word بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

تعداد صفحات :25

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تامین مالی شرکت های سهامی ارایه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی, شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی, شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته, سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارایه می دهد. در این راستا, این تحقیق در پی بررسی تاثیر عوامل موثر و اطلاعات تاخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور, داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی, نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری, بازده سهام, کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تاثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز, تاثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تاثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تاثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تاثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.
کلید واژه: بورس اوراق بهادار, ساختار سرمایه, اهرم مالی, اطلاعات تاخیری, سودآوری

لینک کمکی