فایل word ميزان مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در احيا قلبي– ريوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ميزان مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در احيا قلبي– ريوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حکيم

تعداد صفحات :10

مقدمه: از آن جا که تنها احیا قلبی– ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) صحیح و موثر, می تواند احتمال بقای بیماران دچار ایست قلبی تنفسی را بالا ببرد؛ ارزیابی و کنترل چگونگی انجام احیا اهمیت بسیار دارد. هدف از این مطالعه تعیین مهارت کارورزان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در احیا , قلبی ریوی بود. روش کار: به این منظور 40 نفر از کارورزان در این مطالعه شرکت کردند و از یک فرم ارزیابی با 9 شاخص استفاده شد. عملیات احیا بر روی مانکن احیا , انجام گرفت.یافته ها: هیچ کدام از شرکت کنندگان, مهارت کامل در احیا قلبی- ریوی نداشتند. تنها 3 نفر مهارت خوب و 5 نفر از شرکت کنندگان مهارت متوسط داشتند و مهارت 21 نفر در حد ضعیف بود. 11 نفر از شرکت کنندگان طبق نمره بندی این مطالعه هیچ گونه مهارتی در احیا قلبی ریوی نداشتند. مقایسه نتایج افرادی که قبلا در کارگاه CPR شرکت کرده بودند و سایرین, میانگین نمره به ترتیب 26.16 و 12.55 را برای این دو گروه نشان داد.نتیجه گیری: این مطالعه بر لزوم گنجاندن دوره های کارگاه احیا اجباری برای تمام دانشجویان پزشکی و ارزیابی مجدد مهارت آنها تاکید می کند. علاوه بر این, بنیانگذاری استراتژی های جدید در آموزش CPR امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
کلید واژه: احیا قلبی- ریوی, کارورز, مهارت

لینک کمکی