فایل word بررسي اثرات ضد قارچي اوژنول در خارج از بدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات ضد قارچي اوژنول در خارج از بدن :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي جندي شاپور

تعداد صفحات :5

هدف: تاکنون اثرات دارویی مطلوبی از گیاهان دارویی مختلف شناخته شده و از این میان خواص ضدباکتریایی, ضد ویروسی و ضد قارچی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی اثرات ضد قارچی اوژنول (عصاره میخک) می باشد.روش بررسی: در این بررسی گونه های آسپرژیلوس, موکور, فوزاریوم, آلترناریا, پنی سیلیوم و کاندیدا مورد آزمایش تعیین حساسیت دارویی در مقابل اوژنول قرار گرفتند. بر این اساس حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) به روش رقیق سازی متوالی و کمترین غلظت کشندگی قارچ (MFC) برای اوژنول به روش کشت بر روی محیط آگار سوبارو دکستروز تعیین شد. این مقادیر در pH های مختلف (5.5 و 6.5) محیط کشت مشخص گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که MIC و MFC اوژنول در مورد آلترناریا و کاندیدا آلبی کنس مساوی و برابر با 0.78 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. کمترین میزان MIC مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس, آسپرژیلوس نیجر, پنی سیلیوم, موکور و کاندیدا (به جز آلبی کنس) و برابر با 0.39 میلی گرم در میلی لیتر تعیین شد. همچنین در pH های مختلف مقادیر MIC و MFC تفاوتی نشان نداد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاصل از سنجش MIC و MFC اوژنول بر قارچ های تحت مطالعه نشان دهنده تاثیر مهار کننده رشد و نیز قارچ کشی این ماده می باشد. همچنین قارچ های فوق حساسیت تقریبا مشابهی در مقابل اوژنول از خود نشان دادند. در عین حال ادامه این تحقیق و بررسی اثر این ماده در داخل بدن موجود زنده برای ارزیابی اثرات ضد قارچی اوژنول و کاربرد آن در درمان ضروری است.
کلید واژه: اوژنول, MIC, MFC, قارچ ها, اثرات ضد قارچی

لینک کمکی