فایل word بررسي ميزان شيوع کلونيزاسيون استرپتوکوک گروه B در واژن و رکتوم زنان حامله 37-35 هفته و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان شيوع کلونيزاسيون استرپتوکوک گروه B در واژن و رکتوم زنان حامله 37-35 هفته و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي جندي شاپور

تعداد صفحات :6

هدف: شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در دستگاه ژنیتال یا دستگاه گوارش تحتانی خانم های حامله از 5 تا 40 درصد متغیر است. تفاوت های نژادی, سنی, جغرافیایی, وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی اجتماعی علت این شیوع متفاوت می باشد. پنی سیلین به عنوان درمان انتخابی عفونت استرپتوکوکی گروه B در نوزاد و مادر پیشنهاد شده و آمپی سیلین بعنوان درمان جایگزینی آن توصیه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی استرپتوکوک گروه B در زنان حامله و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی برای ارایه یک برنامه مدون غربالگری و پروفیلاکسی دارویی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه 250 خانم باردار بین 37-35 هفته مراجعه کننده جهت کنترل بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. با سواپ دو نمونه از واژن و دو نمونه از رکتوم گرفته شده و سپس سواپها, در محیط انتقالی گذاشته شده و در آزمایشگاه به محیط مایع انتخابی پیشنهاد شده THB منتقل می شد. پس از جدا کردن استرپتوکوکها برای بررسی حساسیت باکتری به آنتی بیوتیکها در روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسکهای آنتی بیوتیکهای مورد مطالعه استفاده می شد.یافته ها: از مجموع 250 خانم باردار مورد مطالعه 33 بیمار (13.2 درصد) دارای کشت مثبت استرپتوکوک گروه B در واژن یا رکتوم بودند. نحوه زایمان قبلی, سابقه کوریوآمنیوتیت در حاملگی قبل, سابقه پارگی پیش از موعد پرده ها و سابقه زایمان زودرس, سن بیماران و تعداد بارداری های قبلی ارتباط معنی داری با شیوع کلونیزیشن استرپتوکوک نداشت. از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک گروه B در 97 درصد به سفتی زوکسیم, 93 درصد سفازولین, 88.2 درصد به سفوتاکسیم, 56 درصد به پنی سیلین و 50 درصد به آمپی سیلین حساس بودند.نتیجه گیری: میزان شیوع در مطالعه ما در محدوده میزان شیوعی است که در سایر مطالعات گزارش شده ولی برخلاف سایر مطالعات که پنی سیلین و سپس آمپی سیلین بعنوان درمان انتخابی پیشنهاد شده مقاومت بالایی نسبت به این داروها دیده شد. ولی مقاومت بسیار کمتری نسبت به داروهای خانواده سفالوسپورین دیده شد. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی تحلیلی در خصوص داروی انتخابی مساله بالابودن مقاومت میکروبی به درمان انتخابی فعلی و حساسیت میکروبی به سفالوسپورین در نظر گرفته شود.
کلید واژه: استرپتوکوک گروه B, پنی سیلین, سفتی زوکسیم, عفونت نوزادی

لینک کمکی