فایل word رابطه مصرف ماهي با کاهش شيوع زايمان زودرس در زنان باردار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مصرف ماهي با کاهش شيوع زايمان زودرس در زنان باردار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: شناسایی عوامل خطرساز برای زایمان زودرس و وزن کم موقع تولد که زمینه ساز بیماری ها و عوارض نوزادی است, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وزن زیاد موقع تولد در نوزادان و یا حاملگی های طولانی مدت در جوامعی که مصرف بالای ماهی با اسید چرب امگا-3 دارند, موید اثر این اسید چرب بر افزایش رشد و وزن جنین داخل رحم و در نتیجه کاهش میزان زایمان زودرس و کم وزنی نوزادان هنگام تولد می باشد.روش بررسی: در این مطالعه کوهورت از میان زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های استان گیلان, تعداد 1200 نفر که دارای ویژگی های ورود به مطالعه بودند, از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و از هفته 16 بارداری به طور آزادانه وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به مصرف ماهی هر ماه و اطلاعات مربوط به سن حاملگی و وزن موقع تولد نوزاد, بعد از زایمان توسط پرسشنامه معتبر و برگه ثبت اطلاعات جمع آوری و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در بین مادرانی که در دوران حاملگی بیش از 3 بار, 3-1 بار و کمتر از 1 بار در ماه مصرف ماهی داشتند, به ترتیب 5/94%, 91% و 5/91% آنان 37 هفته کامل بارداری را پشت سرگذاشتند. در میان نوزادان این مادران, وزن هنگام تولد بیش از 3000 گرم به ترتیب 7/75%, 7/74% و 2/71% بود. ارتباط آماری معنادار بین مصرف ماهی بیش از 3 بار در دوران بارداری با کاهش زایمان زودرس (001/p<0) و افزایش وزن هنگام تولد نوزادان (05/p<0) مشاهده گردید.نتیجه گیری: مصرف ماهی یک عامل موثر جهت کاهش احتمال زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد محسوب می شود. لذا تدوین و ارایه برنامه های آموزشی تغذیه برای زنان باردار ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: غذاهای دریایی, زایمان زودرس, وزن کم حین تولد, اسیدهای چرب با زنجیره طولانی امگا-3

لینک کمکی