فایل word مقايسه نتايج آزمون هاي فرافکن ترسيمي در کودکاني که مورد کودک آزاري جسمي قرار گرفته اند با کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه نتايج آزمون هاي فرافکن ترسيمي در کودکاني که مورد کودک آزاري جسمي قرار گرفته اند با کودکان عادي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :20

کودک آزاری می تواند آثار مخرب جدی بر سلامت روانی و تحول کودکان داشته باشد. در طی سالیان پژوهش هایی صورت گرفته تا بتوان از آزمون های ترسیمی برای ارزشیابی آثار کودک آزاری استفاده کرد. هدف از این پژوهش مقایسه آزمون های ترسیمی آدمک, درخت, خانه, و خانواده در کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی است. بدین منظور نمونه معرف (N=100) شامل 50 کودک آزاردیده و 50 کودک عادی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و آزمون های ترسیمی آدمک, درخت, خانه و خانواده بر آن ها اجرا گشت. سپس تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری میان دو گروه با روش آزمون اثر هتلینگ انجام شد تا گروه ها از حیث مولفه های افسردگی, اضطراب, پرخاشگری, حرمت خود پایین و احساس گناه و شرم مقایسه گردند. یافته های پژوهش نشان دادند که نمرات گروه اول در تمامی مولفه های هر چهار آزمون به طور معنی داری از نمرات گروه دوم بالاتر بود به جز مولفه احساس گناه و شرم که به دلیل ثابت بودن در گروه اول در سه آزمون اول خود به خود حذف شد. این بدین معنی است که کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند, از کودکان عادی افسرده تر, مضطرب تر و پرخاشگرتر هستند, حرمت خود پایین تری دارند و از احساس گناه و شرم بیشتری رنج می برند.
کلید واژه: کودک آزاری جسمی, آزمون ترسیمی, افسردگی, اضطراب, پرخاشگری, حرمت خود پایین, احساس گناه و شرم

لینک کمکی