فایل word تفاوتهاي جنس, سن و وضعيت اقتصادي - اجتماعي در باورهاي مذهبي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تفاوتهاي جنس, سن و وضعيت اقتصادي - اجتماعي در باورهاي مذهبي کودکان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جنس, سن و وضعیت اقتصادی - اجتماعی با باورهای مذهبی کودکان انجام شد. بدین منظور مصاحبه ها و نقاشیهای 122 کودک 6 تا 11 ساله که با استفاده از روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب شدند, درباره باورها و مفاهیم مذهبی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که کودکان در ترسیم خداوند از نور بیش از سایر نمادها استفاده کردند. در تداعی آزاد نیز صفت نیک خواهی پروردگار بیش از سایر صفتها مطرح شد. دختران خداوند را بیشتر به صورت نمادها و پسران بیشتر انسان گونه ترسیم کردند. در توصیف کارهای خداوند کودکان 6 تا 7 ساله بیشتر جنبه های مثبت و خنثی, کودکان 10 تا 11 ساله بیشتر جنبه های منفی و کودکان 9 تا 10 سال بیشتر بر جنبه قدرت مطلق خداوند اشاره کردند. کودکان با وضعیت اقتصادی - اجتماعی پایین بیشتر به هنگام نیاز و در زمانهای خاص دعا می کردند. در حالی که کودکان با وضعیت اقتصادی - اجتماعی بالا دعا کردن در مکانهای خاص و به صورت دایم را ترجیح می دادند. با توجه به نتایج پژوهش, استلزامهای آموزش مذهبی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفتند.
کلید واژه: خداوند, باورهای مذهبی, جنس, سن, وضعیت اقتصادی - اجتماعی, کودکان

لینک کمکی