فایل word مشکلات تشخيصي و درماني مبتلا به آمفيزم لوبار مادرزادي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس, 1383-1373

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مشکلات تشخيصي و درماني مبتلا به آمفيزم لوبار مادرزادي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس, 1383-1373 :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: آمفیزم لوبار مادرزادی از موارد نادر بیماری های تنفسی کودکان و نوزادان است که باعث به وجود آمدن علایم حاد و گاهی خطرناک و کشنده می شود و در اکثر موارد تصمیم گیری تشخیصی و درمانی را با مشکل مواجه می کند. هدف این مطالعه بررسی مشکلات و تشخیص در این گونه بیماران می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی, شش بیمار با تشخیص آمفیزم مادرزادی در طی سالهای 1373 لغایت خردادماه 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. تست های تشخیص گازهای خونی, عکس ساده قفسه سینه و ریه, سی تی اسکن قفسه سینه و برونکوسکوپی انجام شد. در 5 بیمار لوبکتومی انجام شد. اطلاعات مربوط به هر مورد در حین پذیرش, درمان و پس از ترخیص به مدت یک سال جمع آوری گردید.نتایج: در معاینه فیزیکی تمام بیماران شیفت تراشه و میاستن به طرف مقابل و کم شدن صدای تنفسی ریه درگیر شده و افزایش صدای رزونانس در دق وجود داشت. لوب دگیر شده در 3 بیمار لوب فوقانی سمت چب و در یک بیمار لوب تحتانی سمت راست و در 2 بیمار لوب میانی سمت راست بود. عکس ساده ریه پرهوایی لوب درگیر شده ریه فتق آن به طرف مقابل را در تمام بیماران نشان داد. همچنین شیفت مدیاستن و آتلکتازی لوب مجاور در تمام بیماران در عکس ساده ریه مشخص شد. سی تی اسکن قفسه سینه در دو بیمار با تاکی پنه انجام شد که تشخیص را قطعی کرد.نتیجه گیری: در هر نوزاد و شیرخواری باتنگی نفس, آمفیزم لوبار مادرزادی را باید مدنظر قرار داد. اکثر موارد عکس ساده قفسه سینه برای تشخیص کافی می باشد, البته پنوموتوراکس, پنوموتوراکس فشاری و پرهوایی ریه به دنبال آسپراسیون جسم خارجی به عنوان تشخیص افتراقی در نظر گرفته می شوند. هر چه علایم بالینی بدتر و شروع آن در نوزادی و سنین پایین تر باشد, اندیکاسیون جراحی بیشتر می شود.
کلید واژه: آمفیزم ریه, کودک, بندرعباس

لینک کمکی