فایل word روايي تفکيکي فهرست فارسي نشانه مرضي هاپکينز در نمونه هاي باليني و بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روايي تفکيکي فهرست فارسي نشانه مرضي هاپکينز در نمونه هاي باليني و بهنجار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :14

هدف این پژوهش بررسی روایی تفکیکی نسخه فارسی فهرست نشانه مرضی هاپکینز (دروگاتیس و دیگران, 1974) بر اساس تفاوت نمره های گروههای بالینی و بهنجار ایرانی بود. بدین منظور 429 فرد بهنجار, 131 بیمار اتوایمیون, و 111 بیمار جسمی عمومی به فهرست نشانه مرضی هاپکینز پاسخ دادند. همبستگی مثبت و معنادار بین زیر مقایسها (بدنی سازی, اضطراب, افسردگی, حساسیت بین شخصی و وسواس بی اختیاری) بیانگر روایی درونی مقیاس بود. بالا بودن نمره های دو گروه جسمی عمومی و اتوایمیون نسبت به گروه بهنجار نشان دهنده روایی تفکیکی مقیاس و مناس بودن آن برای پژوهشهایی است که درصدد شناسایی نشانه های آسیب شناسی روانی در جمعیتهای بالینی و بهنجار فارسی زبان هستند.
کلید واژه: نشانه مرضی هاپکینز, روایی تفکیکی, اتوایمیون

لینک کمکی