فایل word رويدادهاي ناخوشايند فرهنگ پذيري خاص و عام و کنش وري روان شناختي مثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويدادهاي ناخوشايند فرهنگ پذيري خاص و عام و کنش وري روان شناختي مثبت :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :24

در این پژوهش, نقش تعدیل کننده کنش وری روان شناختی مثبت در اثر رویدادهای ناخوشایند فرهنگ پذیری خاص و عام بر سازش یافتگی روان شناختی 238 مهاجر ایرانی مقیم آمریکا, انگلیس و هلند بررسی شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: فهرست رویدادهای ناخوشایند (لی و نگوئن, 1998). مقیاس بهزیستی روان شناختی, (ریف, 1998) و مقیاس نشانه های سلامت (صفدر و دیگران, 2003). نتایج نشان دادند که ارتباط بین کنش وری روان شناختی مثبت و نشانه های روانی - جسمانی معکوس است, در حالی که ارتباط مثبت بین رویدادهای ناخوشایند فرهنگ پذیری خاص و عام با نشانه های روانی - جسمانی و همچنین پیش بینی نشانه های روانی - جسمانی بر اساس رویدادهای ناخوشایند فرهنگ پذیری خاص بیش از رویدادهای ناخوشایند عام تایید شد. به این یافته نیز دست یافته شد که کنش وری مثبت روان شناختی تعدیل کننده اثر رویدادهای ناخوشایند عام و نه فرهنگ پذیری خاص بر نشانه های روانی - جسمانی بود.
کلید واژه: رویدادهای ناخوشایند فرهنگ پذیری خاص, رویدادهای ناخوشایند عام, کنش وری روان شناختی مثبت, نشانه های روانی - جسمانی, مهاجران ایرانی

لینک کمکی