فایل word همراهي بيماري کستلمن با پرولاپس دريچه ميترال در يک بيمار 22 ساله (گزارش موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word همراهي بيماري کستلمن با پرولاپس دريچه ميترال در يک بيمار 22 ساله (گزارش موردي) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :4

مقدمه: بیمارسی کستلمن (Castleman"s Disease) یک بیماری نادر و با علت ناشناخته است که بصورت هیپرپلازی و بزرگی غدد لنفاوی ظاهر می شود بیماری معمولا در افراد جوان و بصورت درگیری موضعی قفسه سینه (مدیاستن) تظاهر می نماید ولی گاهی بصورت سیستمیک و به همراه بیماریهای متعدد هماتولوژیک, پوستی, کلیوی, نرولوژیک و آندوکرین ظاهر می گردد. ندرتا بیماری کستلمن به همراه بیماریهای خاص و درگیری مکانهای غیر معمول گزارش شده است.معرفی بیمار: در این گزارش بیماری 22 ساله معرفی می گردد که از دوران کودکی بدلیل تنگی نفس و سرفه بعنوان آسم تحت درمان قرار داشته است. در سن بلوغ و پس از آن بدلیل تشدید تنگی تنفس مورد بررسی تکمیلی قرار گرفته است و با تشخیص پرولاپس میترال و مشاهده توده مدیاسین, رزکسیون تومور انجام می گیرد.نتیجه نهایی: بر اساس نتیجه پاتولوژی, بیماری کستلمن از نوع هیالین واسکولار (Hyaline Vascular) تشخیص داده شد.
کلید واژه: بیماری کستلمن, پرولاپس میترال, تومور مدیاستن

لینک کمکی