فایل word بررسي بنيادهاي فرهنگي- محيطي در عناصر کالبدي باغ هاي ايراني (قبل و بعد از اسلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بنيادهاي فرهنگي- محيطي در عناصر کالبدي باغ هاي ايراني (قبل و بعد از اسلام) :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژي محيط زيست

تعداد صفحات :13

این مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار بر باغ ایرانی به عنوان فضایی همسو با ارزش های معنایی و محیطی می پردازد. از این رهگذار ابتدا به بازخوانی ریشه های فرهنگی ایرانیان باستان و تاثیر آن بر عناصر و ساختار باغ ایرانی و در بخش دوم تشابهات اعتقادات اسلامی در باغ ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد, سپس با دست یابی به مجموعه ای از شاخص های فرهنگی, محیط زیست ایرانی به عنوان فضایی متعهد در برابر فرهنگ و اعتقاد ایرانی مطرح و دانش و فن ایرانی به عنوان عاملی مکمل در کنار عوامل ذکر شده قرار می گیرد و در نهایت باغ ایرانی به عنوان اثری حکیمانه و کمال گرا در اصول خویش مطرح می شود. اصول و شاخص های برآمده از مجموعه عوامل ذکر شده همواره در طول تاریخ باغ سازی ایران در حال تداوم بوده و با وجود تفاوت در صورت های مادی, اصول و شاخص های اصلی آن همواره حفظ شده و در آینده می تواند توسط معماران منظر مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: باغ ایرانی, فرهنگ, محیط زیست, ساختار, عناصر

لینک کمکی