فایل word صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)

تعداد صفحات :30

کودتای مارکسیستی هفت ثور 1357ش در افغانستان, منشا تحولات ادبی این کشور طی دهه های اخیر بوده است. این کودتا که با مقاومت شدید مردمی, ورود ارتش سرخ و آغاز جنگ در افغانستان همراه بود, زمینه مهاجرت مردم, نویسندگان و شاعران افغانستان را به سایر نقاط جهان, بویژه کشورهای همجوار فراهم ساخت. در این میان, ایران نیز به دلیل قرابتهای فرهنگی, زبانی و مذهبی, پذیرای گروه کثیری از شاعران مهاجر افغانستان بود که بتدریج جریان شعر مهاجرت را در این کشور بنیان نهادند.شعر مهاجرت افغانستان به لحاظ محتوا و مضمون بشدت تحت تاثیر شعر پس از انقلاب ایران, بخصوص شعر پایداری و دفاع مقدس قرار دارد. از نظر صورت و مسایل زیبا شناسی نیز شعر مهاجرت افغانستان دارای ویژگیهای جالب توجهی است که کوشش شده این خصوصیات به همراه دگرگونیهای صوری و محتوایی شعر مهاجرت افغانستان در ایران تحلیل گردد.
کلید واژه: شعر, شعر معاصر, شعر مهاجرت, شعر مقاومت, نقد شعر, زیباشناسی شعر

لینک کمکی