فایل word مقايسه دو روش وزنه تمريني (هرمي و آکسفوردي) بر افزايش قدرت عضلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه دو روش وزنه تمريني (هرمي و آکسفوردي) بر افزايش قدرت عضلات :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :17

هدف از این پژوهش, مقایسه تاثیر دو روش وزنه تمرینی هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای ورزشکاران مبتدی بود. به همین منظور, از بین ورزشکاران مبتدی پسر منطقه یک شهرستان مشهد, به طور تصادفی 30 نفر با میانگین سنی 20±1.41 سال, قد 172.2±3.88 سانتی متر و وزن 65.06±39.93 کیلوگرم انتخاب و به روش تصادفی به شرط جایگزین به دو گروه تجربی 15 نفری (گروه هرمی و گروه آکسفوردی) تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر گروه 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه تمرین کردند. پیش از شروع و پس از پایان دوره تمرینی, قدرت بیشینه (IRM) عضلات سینه ای آزمودنی ها اندازه گیری شد. در پایان اطلاعات با روش آماری t-student تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: 8 هفته تمرین با وزنه به روش هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای تاثیر معنی داری نشان داد (P=0.000), اما بین افزایش قدرت عضلات سینه ای ناشی از تمرین به دو روش هرمی و آکسفوردی تفاوت معنی داری مشاهده نشد(P=0.703) . با توجه به نتایج به دست آمده, می توان نتیجه گرفت استفاده از هر دو روش وزنه تمرینی هرمی و آکسفوردی برای افزایش قدرت عضلات سینه ای مناسب است.
کلید واژه: روش هرمی, روش آکسفوردی, وزنه تمرینی و تکرار بیشینه

لینک کمکی