فایل word تاثير آلودگي صوتي بر اکتساب و يادداري يک تکليف حافظه فضايي در بافت تمرين- آزمون همسان و غيرهمسان در موش هاي نر بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آلودگي صوتي بر اکتساب و يادداري يک تکليف حافظه فضايي در بافت تمرين- آزمون همسان و غيرهمسان در موش هاي نر بالغ :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :16

هدف این تحقیق, بررسی اثر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظه فضایی بود. بدین منظور 22 موش صحرایی نر بالغ بطور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. صدای طبیعی استادیوم آزادی در 2 شدت زیاد (86 دسی بل) و متوسط (64 دسی بل) توسط دستگاه SLM تنظیم و اعمال شد. موش ها توسط آزمون کاوش - دیداری از لحاظ نبود مشکل حافظه ای و بینایی تایید شدند. آزمایش تجربی در ماز آبی به صورت 3 روز, 2 بلوک و 4 تلاش انجام شد. آزمون اکتساب بلافاصله پس از اتمام دوره تمرین و آزمون یادداری ابتدا در شرایط همسان و سپس غیرهمسان پس از 72 ساعت به عمل آمد. اطلاعات حاوی زمان رسیدن به سکو ثبت شد. این اطلاعات ابتدا توسط آمار توصیفی و سپس به وسیله آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از تخریب اکتساب در پی افزایش شدت صوت بود. همچنین نتایج نشان داد که در آزمون یادداری در شرایط صدای شدید پس از اکتساب در شدت صدای متوسط (غیرهمسان), عملکرد بهتر از یادداری در این شرایط در گروه های اکتساب در دو شدت صدای دیگر بود.
کلید واژه: آلودگی صوتی, تکلیف حافظه فضایی, یادداری و اکتساب

لینک کمکی