فایل word ذوالفقار, از تاريخ تا افسانه (ويژگيهاي داستاني ذوالفقار در فرهنگ و ادب ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ذوالفقار, از تاريخ تا افسانه (ويژگيهاي داستاني ذوالفقار در فرهنگ و ادب ايران) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)

تعداد صفحات :32

خواست و پسند انسان از روزگار باستان تا طبقه عامه در ادوار متاخرتر, غالبا علاقه مند نگهداشت روایات و الگوهای اساطیری بوده و بنابر همین ویژگی ناتاریخی بودن حافظه جمعی, بعضی از کسان و حوادث تاریخی را بر مبنای نمونه های مثالی به قالب اسطوره و حماسه و داستان کشانیده است (اسطوره ای شدن/ کردن تاریخ). در فرهنگ, ادبیات و معتقدات ایرانی محتملا امام علی (ع) برجسته ترین نمونه تبدیل یک شخصیت تاریخی به چهره ای داستانی و اساطیری است و به تبع این دگرگونی عامه پسند, برخی از ویژگیها و متعلقات ایشان- از جمله رزم افزار مشهور و مخصوصشان, ذوالفقار- نیز صبغه افسانه ای یافته است؛ چنان که به نظر می رسد شماری از خصوصیات و اوصاف این شمشیر ویژه (مانند داشتن دو سر) بدون آگاهی از مضامین حماسی- اساطیری و داستانی, قابل گزارش و ریشه یابی دقیق نیست. در این گفتار با بررسی اخبار و منظومه های مربوط به حضرت علی (ع) و بعضی از روایات مردمی, ده مورد از ویژگیهای (داستانی) ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران معرفی و با بهره گیری از شواهد مشابه در داستانهای اساطیری و حماسی ایرانی و غیر ایرانی, تحلیل شده است. این موارد عبارت است از: 1. آسمانی بودنِ ذوالفقار ؛ 2. دو سر داشتن؛ 3. سنگینی؛ 4. موروثی بودن؛ 5. پیکرگردانی؛ 6. قدرت برندگی و زخم زنی؛ 7. سخنگویی؛ 8. کوتاه و بلند شدن؛ 9. ماندن خون دشمن بر آن؛ 10. افکنده شدن در دریا.
کلید واژه: ذوالفقار, ویژگیهای داستانی, فرهنگ و ادب ایران, اسطوره, حماسه

لینک کمکی