فایل word مرکز جرم بدن در اجراي شوت جفت موفق و ناموفق در مردان بسکتباليست نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مرکز جرم بدن در اجراي شوت جفت موفق و ناموفق در مردان بسکتباليست نخبه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم حرکتي و ورزش

تعداد صفحات :12

هدف از انجام این تحقیق, مقایسه کینماتیکی مرکز ثقل بدن در حین اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبال در دو مسافت الف (4.25 متر, خط پرتاب آزاد, 2 امتیازی) و مسافت ب (6.25 متر, خط پرتاب 3 امتیازی) بود. 6 نفر از بهترین شوتیست های مرد حاضر در سوپر لیگ بسکتبال باشگاههای کشور با میانگین سنی (23.33±3.04 سال), قد (189.67±2.21 سانتی متر), وزن (84±5.58 کیلوگرم), سابقه بازی (10±2.5 سال) که همگی راست دست بودند, در دو پست گارد راس و فوروارد بازی می کردند و سابقه عضویت در تیمهای ملی را نیز دارا بودند, در این تحقیق شرکت نمودند. پس از تکمیل فرم رضایتنامه توسط بازیکنان, با نصب مارکر بر روی نقطه 57% بدن از شوت جفت موفق و ناموفق در دو مسافت 4.25 متر (خط پرتاب آزاد) و 6.25 متر (خط پرتاب 3 امتیازی) با استفاده از دو دوربین کداک فیلمبرداری گردید. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزارتری دی اس مکس 8, تجزیه و تحلیل شد. مقایسه میانگین پارامترهای کینماتیکی مرکز جرم بدن در دو شوت جفت موفق و ناموفق با استفاده از نرم افزار spss و به کار گیری روش آماری ویلکاکسون (P<0.05) انجام شد. میانگین ارتفاع ماکزیمم مرکز جرم در شوت موفق 4.25 متری (s4) 10 سانتی متر بیشتر از شوت ناموفق (f4) و در شوت موفق 6.25 متری (s6) 3 سانتی متر بیشتر از شوت ناموفق(f6) بود. در (f4) و (s4) رهایی توپ در 0.07 ثانیه پس از اوج پرش, در (f6) 0.02 ثانیه قبل از اوج پرش, در حالی که در (s6) رهایی همزمان با اوج پرش اتفاق افتاد. مدت زمان در هوا بودن برای شوت 3 امتیازی بیشتر از شوت 2 امتیازی (4.25 متر) بود. اگرچه در این مسافت توپ در درصد کمتری از ارتفاع پرش نسبت به 2 امتیازی رها شد. این یافته ها با نتایج الیوت (1989) همراستا است. بین هیچ یک از پارامترهای کینماتیکی مرکز جرم بدن در شوت جفت موفق و ناموفق تفاوت معناداری دیده نشد.
کلید واژه: کینماتیک, مرکز جرم, بسکتبال, شوت جفت

لینک کمکی