فایل word تحليل داستان شاه و کنيزک در مثنوي مولوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل داستان شاه و کنيزک در مثنوي مولوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)

تعداد صفحات :26

داستان شاه و کنیزک نخستین داستان مثنوی و نخستین سخن مولوی پس از ذکر ماجرای نمادین و تمثیلی نامه نی است. به احتمال قوی به سبب قرابت زمانی و مکانی نی نامه با این داستان, یکی از جدی ترین داستانهای مثنوی است و همان گونه که مولوی تمام آن را که در مثنوی بیان آن را در نظر داشته, در نی نامه بیان کرده است, در این داستان نیز غالب اصول و عقاید مربوط به جهان بینی, تجارب روحانی و حیاتی و ماجرای روح آدمی در جسم را در قالب داستانی تمثیلی بیان کرده است. در این یادداشت, ضمن تحلیل این داستان, دلایلی از جزئیات داستان جهت اثبات وجود سطح تمثیلی آن- که مورد تردید برخی از شارحان مثنوی است- آمده و در کنار آن برخی عقاید و نظریات مولوی که در مطاوی داستان تجلی یافته, ذکر شده است.
کلید واژه: مولوی, مثنوی, داستان شاه و کنیزک, تمثیل

لینک کمکی