فایل word گفتار حذام تصحيح يک خطا در ديوان اديب الممالک فراهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گفتار حذام تصحيح يک خطا در ديوان اديب الممالک فراهاني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)

تعداد صفحات :16

در دیوان های چاپی ادیب الممالک فراهانی, در ضمن قصیده ای, بیتی بدین صورت آمده است:گفتار مرا یاوه مپندار که از صدقگفتار من ای شاه چو گفتار جذام استدر این مقاله با بررسی شواهدی از ادبیات و امثال عربی و فارسی نشان داده شده است که صورت درست تعبیر, (گفتار حذام) است؛ نه (گفتار جذام).
کلید واژه: ادیب الممالک فراهانی, امثال عربی, تصحیح لغت, حذام, گفتار جذام, گفتار حذام

لینک کمکی