فایل word غزالي و ابن عربي در ساحت فرهنگ نويسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word غزالي و ابن عربي در ساحت فرهنگ نويسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)

تعداد صفحات :21

(الاملا فی اشکالات الاحیا ) رساله ای کمتر شناخته شده از محمد غزالی است که وی در آن اصطلاحات عرفانی مندرج در کتاب ( احیا العلوم) خود را استخراج نموده و توضیح داده است و به این ترتیب, فرهنگی از اصطلاحات عرفانی فراهم کرده است.ابن عربی هم با تالیف رساله (اصطلاحات الصوفیه الوارده فی الفتوحات المکیه) پای در حوزه فرهنگ نگاری نهاده است, زیرا رویکرد عمومی به کتاب بزرگ (الفتوحات المکیه) او را واداشته بود تا از آن کتاب, اصطلاحات عرفانی را بیرون کشد و به اختصار شرح نماید. بدین ترتیب, هم غزالی و هم ابن عربی, با تالیف این دو رساله در حوزه فرهنگ نگاری گام نهاده اند. این پژوهش بر آن است تا این دو رساله را از نظر فرهنگ نویسی مقایسه و ارزیابی کند.
کلید واژه: فرهنگ نگاری, غزالی, ابن عربی, الاملا فی اشکالات الاحیا, اصطلاحات الصوفیه الوارده فی الفتوحات المکیه

لینک کمکی