فایل word ارزيابي خواص خمشي مواد مرکب ساخته شده از مواد ليگنوسلولزي و ضايعات پلي اتيلن سنگين به روش خشک مخلوط/پرس گرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي خواص خمشي مواد مرکب ساخته شده از مواد ليگنوسلولزي و ضايعات پلي اتيلن سنگين به روش خشک مخلوط/پرس گرم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :16

خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از ضایعات مواد لیگنوسلولزی و پلی اتیلن ضایعاتی به روش خشک مخلوط/ پرس گرم در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور, چهار نوع پر کننده لیگنوسلولزی (خاک اره چوب, خاک سندیگ MDF, خاک اره تخته خرده چوب, پوسته برنج) و پودر پلی اتیلن سنگین به صورت خام و ضایعاتی و مخلوط, با نسبت 60% وزن پرکننده در مخلوط کن دور بالا با هم مخلوط شده و با استفاده از پرس گرم به صورت تخته های 1×35×35 سانتیمتر با دانسیته یک gr/cm3 ساخته شدند. بعد از مشروط شدن نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی, تحت آزمایش خمش استاتیکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی مواد مرکب ساخته شده از پرکننده های خاک سنباده MDF و خاک اره تخته خرده چوب بیش از سایر پرکننده های لیگنوسلولزی بود. در کلیه ترکیب های با افزایش مقدار پلی اتیلن سنگین ضایعاتی مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی تیمارها افزایش می یافت.
کلید واژه: مواد مرکب الیاف طبیعی/ پلاستیک, پرکننده, پلی اتیلن سنگین, مدول الاستیسیته, مدول گسیختگی

لینک کمکی