فایل word بررسي تاثير نرمه بر ويژگيهاي مکانيکي کاغذ روزنامه تهيه شده از خميرکاغذ CMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نرمه بر ويژگيهاي مکانيکي کاغذ روزنامه تهيه شده از خميرکاغذ CMP :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :14

در این تحقیق اثر نرمه های (CMP (fiber fines بر خواص مکانیکی کاغذ روزنامه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برای نرمه خمیر کاغذ CMP چهار سطح اختلاط 0, 10, 20 و 30 درصد در نظر گرفته شد. میزان خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی نیز مقدار ثابت 20 درصد منظور شد. پس از اختلاط خمیر کاغذها و تهیه کاغذ دست ساز اثر نرمه خمیر کاغذ CMP بر ویژگیهای مکانیکی کاغذ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج حاصل از اندازه گیریها نشان داد که به طور کلی افزایش میزان نرمه خمیر کاغذ CMP تا 20% سبب افزایش مقاومت به تا شدن و مقاومت کششی کاغذ شده و از این به بعد سبب کاهش آنها می شود. همچنین, افزایش نرمه CMP سبب کاهش مقاومت به پارگی و شقی کششی کاغذ شده و بر مقاومت به ترکیدن کاغذ تاثیر معنی داری ندارد.
کلید واژه: نرمه, خمیر کاغذ CMP, کاغذ روزنامه, مقاومت به تا شدن, مقاومت به ترکیدن, مقاومت به پاره شدن

لینک کمکی