فایل word درمان چاقي مفرط مرضي به روش ‏Biliointestinal Bypass

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درمان چاقي مفرط مرضي به روش ‏Biliointestinal Bypass :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي کوثر

تعداد صفحات :13

هدف: روشهای درمانی جراحی متنوعی برای درمان چاقی مفرط مرضی ‏‎(Morbid Obesity)‎‏ تاکنون ابداع ‏شده است که نمی توان برای هیچکدام از آنها برتری مطلق قائل شد و هر کدام از روشهای جراحی دارای ‏مزایا و معایت قابل توجهی هستند. لذا نیاز به انجام یک روش جراحی کم عارضه و در عین حال موثر ‏احساس گردید و روش جراحی ‏Biliointestinal Bypas (BIB)‎‏ مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن در یک ‏مطالعه آینده نگر مورد مطالعه قرار گرفته است.‏ روش بررسی: بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای بقیه اله (عج) و خاتم الانبیا (ص) تهران در سالهای ‏‏1386-1384 که مبتلا به چاقی مفرط بودند و شرایط لازم درمان جراحی را دارا بودند ابتدا روشهای مختلف ‏جراحی, مزایا و عوارض هر کدام برای بیماران شرح داده شد. در مورد نوع روش, نحوه درمان, مسائل مربوط ‏به عمل جراحی, عوارض و پیگیری بعد از عمل به بیمار توضیح کافی داده شد. سپس در صورتی که بیماری ‏این روش جراحی را انتخاب می کرد با اخذ رضایت نامه وارد مطالعه می شد و تحت عمل جراحی ‏BIB‏ قرار ‏می گرفت.‏ یافته ها: در این مطالعه 23 بیمار مبتلا به چاقی مفرط تحت عمل جراحی ‏BIB‏ قرار گرفتند که از این تعداد ‏‏16 نفر (%66.7) زن و 7 نفر (%33.3) مرد بودند. در حین عمل هیچگونه عوارض قلبی عروقی یا عوارض ‏تنفسی مشاهده نشد. میانگین کاهش وزن پس از 6, 12 و 18 ماه به ترتیب 22±9, 34.5±8.7 و 42±8.5 ‏کیلوگرم بود. شایعترین عارضه پس از عمل اسهال بود که در 21% بیماران مشاهده شد.‏ نتیجه گیری: این روش در مقایسه با دیگر روش های ‏Malabsorbtive‏, با کاهش وزن بیشتر و مداومتری ‏همراه است و بیشتر عوارض آن قابل درمان یا قابل کنترل بوده و حتی در صورت لزوم به آسانی برگشت پذیر ‏بوده است. در مقایسه با روش ‏‎ Jejuno Ileal Bypass‎‏بدلیل جریان مداوم صفرا به داخل روده باریک به ‏میزان زیادی خطر رشد بیش از حد باکتریها از بین می رود و خطر ایجاد سندروم روده کور تا حد زیادی مرتفع ‏می شود. با توجه به سادگی روش جراحی و عوارض کمتر آن بنظر می رسد که این روش در بیماران پرخطرتر ‏نیز با راحتی بیشتری قابل تحمل باشد.‏
کلید واژه: چاقی مفرط مرضی, بیلیواینتستینال بای پس, ژژنوایلئال بای پس, نمایه توده بدنی

لینک کمکی