فایل word استخراج تابع تقاضاي آب از تابع توليد چندجمله اي در بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج تابع تقاضاي آب از تابع توليد چندجمله اي در بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :13

نیاز روزافزون برای توسعه پایدار منابع آب سبب گردیده است که کاربرد قیمت گذاری آب به عنوان یک روش غیرمستقیم برای استفاده کارا و پایدار از آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین مصرف کننده آب در دنیا رایج گردد. در این زمینه, توابع تولید آب, بیانگر ارتباط بین عملکرد محصول و کاربردهای آب می باشند. یک تابع تولید چند جمله ای راهی برای نشان دادن ارتباط بین عملکرد و استفاده از آب می باشد. این مقاله, درصدد استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید چندجمله ای می باشد. استخراج تابع تقاضا از تابع تولید یک روش عمومی است. نتایج این تحقیق بیانگر تفاوت معنی دار بین مصرف بهینه و مصرف جاری آب می باشد.
کلید واژه: تابع تقاضا, آب, تابع تولید چند جمله ای, تابع سود

لینک کمکی