فایل word ذهن و هوش مصنوعي از ديدگاه سرل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ذهن و هوش مصنوعي از ديدگاه سرل :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آينه معرفت

تعداد صفحات :25

جان راجرز سرل در این گفتار به چهار مساله عمده و بحث انگیز در فلسفه ذهن می پردازد, اما نقد او بر هوش مصنوعی از همه آن ها مهم تر و محوری تر می نماید. سرل با توسل به طبیعت گرایی زیست شناختی می کوشد دوگانه انگاری ذهن و بدن را حل نماید. او کلیه حالت های ذهنی را معلول فرایندهای زیست شناختی اعصاب در مغز می داند. به نظر او, مغز به وجود آورنده ذهن و ذهن ویژگی سطح بالاتر مغز است. پدیده های ذهنی به اندازه پدیده های زیست شناختی نظیر رشد, گوارش و ترشح صفرا واقعی هستند و نمی توان آن ها را به چیزی دیگر نظیر رفتار یا برنامه رایانه ای فروکاست. میان سطح ذهنی و سطح زیست شناختی اعصاب, سطح واسطه ای از محاسبه وجود ندارد. برنامه رایانه ای چیزی بیش از یک دستور زبان نیست, حال آنکه ذهن دارای معناست و دستور زبان ما را از معناشناسی بی نیاز نمی کند.
کلید واژه: حیث التفاتی, آگاهی, ناآگاهی, پدیده های ذهنی, ذهن و بدن, هوش مصنوعی, زیست شناسی اعصاب

لینک کمکی