فایل word بررسي پيشينه نظريه مکمل در باب علم و دين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پيشينه نظريه مکمل در باب علم و دين :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آينه معرفت

تعداد صفحات :29

چالش بین علم و دین, از چند قرن پیش اسلوب جدید و شمای نوینی یافته است. در این نوشتار, پیشینه تاریخی یکی از نظرات مطرح شده در جهت سازگار نمودن علم و دین, یعنی نظریه مکمل بررسی شده است. تاریخچه پیدایش این نظریه در فیزیک نوین و علت ابداع آن نشان می دهد که این نظریه, برای رفع مشکلی دیگر و در سامان دیگری نشو و نما یافته و هدف اصلی از نگارش این مقاله نیز اثبات همین ادعاست. تعارض بین علم و دین, به شکل نوین آن, ابتدا در غرب و در فصل و فضایی ویژه روی داده؛ از همین رو, سیر تاریخی موضوع, اشاره وار بر صدر نشسته است و به دلیل آنکه نگرش های جدید به علم در تکوین آن نقش به سزایی داشته, به این موضوع نیز در حد بضاعت پرداخته شده است. سپس با بیان تاریخچه پیدایش نظریه مکمل ثابت می شود که این نظریه جدا از جایگاه واقعی خود در فیزیک نوین, برای حل چالش های موجود بین الهیات مسیحی و فرضیات مطرح در علوم جدید, به مثابه یکی از راه حل های مورد قبول شانیت ویژه ای یافته است. در پایان استفاده از این نظریه برای رفع بعضی از تعارضات غیرواقعی و وارداتی به وجود آمده بین متفکران مسلمان و علوم جدید مورد نقد قرار گرفته است.
کلید واژه: علم, دین, متافیزیک, فیزیک نوین, نظریه مکمل, کلیسا, مسیحیت, تعارض علم و دین

لینک کمکی