فایل word تاثير دگزامتازون و سرم نرمال سالين بر ميزان کاهش سردرد پس از بي حسي نخاعي در عمل جراحي سزارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دگزامتازون و سرم نرمال سالين بر ميزان کاهش سردرد پس از بي حسي نخاعي در عمل جراحي سزارين :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: سردرد پس از بی حسی نخاعی, یک مشکل ناخوشایند بوده که بیشتر در افراد جوان, مونث و باردار روی می دهد. پس از انجام بی حسی نخاعی به خصوص در زنان باردار و جوان در اعمال جراحی سزارین, عوارض متعددی از قبیل سردرد, کمردرد, تهوع و غیره دیده می شوند که علاوه بر مشکلات روحی و جسمی, باعث تاخیر در ترخیص بیماران و افزایش هزینه های بستری می گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر داروی دگزامتازون و سرم نرمال سالین بر میزان کاهش سر درد پس از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور خود شاهد بر روی 35 بیمار سنین 18 تا 45 سال بوده که در وضعیت فیزیکی 1 و 2 تقسیم بندی انجمن بیهوشی آمریکا قرار داشتند و در مدت 6 ماه در سال 1384 در بیمارستان آموزشی ـ درمانی امام سجاد (ع) یاسوج انجام شد. تمامی این بیماران پس از گرفتن بی حسی نخاعی به دنبال عمل جراحی سزارین دچار دردهای نواحی سر, گردن, یا کمر شده بودند و علی رغم مصرف داروهای مسکن, سرم درمانی و استراحت, بهبود نیافته بودند. لذا بدون آگاهی از نوع دارو, آمپول دگزامتازون 0.2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به اضافه یک لیتر سرم نرمال سالین در مدت 2 ساعت دریافت نموده و میزان درد آنها بر اساس مقیاس بصری درد, قبل و بعد از تزریق دارو بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوجی آنالیز گردید.یافته ها: بیشترین شکایات بیماران بر حسب شیوع دردها شامل؛ سردرد (28 نفر, 87.5 درصد), سرگیجه (19 نفر, 59.3 درصد), کمردرد (18 نفر, 56.2 درصد) و درد شانه و گردن (8 نفر, 25 درصد) بودند. میانگین نمره درد بیماران 6.5±1.8 بود که پس از درمان به 1.6±1.2 کاهش یافت که این کاهش معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از داروی دگزامتازون در بهبود دردهای ناشی از بی حسی نخاعی در مواردی که درد بیماران به روش های معمول جواب نداده باشد, باعث بهبود سریع بیماران می گردد.
کلید واژه: سزارین, دگزامتازون, سردرد پس از بی حسی نخاعی

لینک کمکی