فایل word بررسي موارد جراحي شده کيست هيداتيک در بيمارستان هاي شهر ياسوج در طي يک دوره ده ساله (1384-1374)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موارد جراحي شده کيست هيداتيک در بيمارستان هاي شهر ياسوج در طي يک دوره ده ساله (1384-1374) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: کیست هیداتیک یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام در کشورمان می باشد. درمان جراحی هنوز به عنوان اصلی ترین راه درمان این بیماری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات موارد جراحی شده کیست هیداتیک در طی دوره ده ساله گذشته در بیمارستان های شهر یاسوج صورت گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی پرونده تمامی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک که در بیمارستان های شهر یاسوج مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند در طی یک دوره ده ساله (1384ـ 1374) انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از جمله؛ سن, جنس, محل سکونت, شغل بیمار, عضو آلوده , تعداد کیست, علایم کلینیکی و مدت زمان بستری از پرونده ها استخراج گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی بررسی شد.یافته ها: تعداد موارد جراحی شده کیست هیداتید در طی دوره ده ساله مورد مطالعه, 105 مورد بوده است. از این تعداد 70 نفر (66.7 درصد) زن و 35 نفر (33.3 درصد) مرد بودند. از نظر سنی بیشترین موارد بیماری (33 مورد, 31.4 درصد) در گروه سنی 40ـ 31 سال بوده است و پس از آن گروه سنی60ـ 51 ســـال با 25 مورد (23.8 درصد) بیشترین موارد آلودگی را به خود اختصاص داده است. از نظر شغل, بیشترین موارد بیماری (70 مورد, 66.7 درصد) در زنان خانه دار دیده شده است. از نظر محل کیست در بدن, در 81 درصد از موارد عضو آلوده کبد بوده است. تعداد کیست بیماران در بیشتر موارد (87.7 درصد) یک عدد بوده است, اما در 11.4 درصد از موارد تعداد کیست ها دو عدد و در یک مورد تعداد 18 عدد کیست از بدن بیمار جدا شده است. عود بیماری که منجر به جراحی مجدد گردیده در 14.3 درصد (15 مورد) از بیماران مشاهده شده است و در یک مورد بیمار 5 بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که کیست هیداتیک بیماری بومی منطقه مورد مطالعه بوده و طی سال های گذشته در روند ایجاد بیماری و تعداد موارد آن تغییر خاصی صورت نگرفته است. از طرفی تعداد موارد بروز سالیانه این بیماری در این منطقه نسبت به سایر مناطق کشورمان بیشتر می باشد, بنابراین اقدامات لازم جهت کنترل این بیماری ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: کیست هیداتیک, اپیدمیولوژی, جراحی

لینک کمکی