فایل word بررسي حجم و وزن شاخص مغز در جوانان مذکر 22-18 ساله شهر تهران سال 85

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي حجم و وزن شاخص مغز در جوانان مذکر 22-18 ساله شهر تهران سال 85 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: سفالومتری درباره مختصات اندازه های بافت های نرم و سخت سر و صورت بحث می نماید و آگاهی از آن در آینده نگری نحوه رشد و نمو جمجمه اهمیت بسیاری دارد, با داشتن ابعاد جمجمه می توان وزن, حجم و شاخص مغز را محاسبه نمود. اطلاع از این اندازه ها می تواند در ارزیابی سلامت و بیماری های نوزادان و جوانان و بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد.مواد و روشها: تحقیق بروش Cross-sectional انجام گرفت. تعداد 560 نفر از جوانان مذکر 22-18 ساله شهر تهران در سال 85 مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه افراد مورد مطالعه سالم و فاقد بیماریهای موثر بودند. وزن با حداقل لباس و با ترازوی کفه ای Sohnel ساخت آلمان با دقت 0.5 کیلوگرم, طول و عرض سر و ارتفاع گوشی با سفالومتر مدرج مارتین سالر با دقت 0.5 میلیمتر اندازه گیری شد, سپس حجم و وزن و شاخص مغز تعیین گردید.یافته ها: در جوانان 22 و 18 ساله میانگین طول سر بترتیب 188.7±7.8 و 188.6±8.7 میلیمتر, عرض سر 152.7±6.5 و 156±6.9 میلیمتر, وزن بدن 69.7±11.5, 70.8±10.5 کیلوگرم, ارتفاع گوشی 132.1±7.1, 133.4±8.1 میلیمتر, حجم مغز 1411.4±76.8, 1438.5±11 میلیمتر مکعب, وزن مغز 1460.8±82.6, 1488.8±114.9 گرم و شاخص مغز 2.1±0.3 و 2.1±0.3 می باشد.نتیجه گیری: طول سر از 18 تا 22 سالگی تغییر چندانی نداشت ولی وزن, ارتفاع گوشی, حجم و وزن مغز روند افزایشی نشان داد, در حالیکه شاخص مغز در تمام سنین (غیر از 19 ساله ها) مشابه بود.
کلید واژه: ابعاد جمجمه, ارتفاع گوشی, بافت نرم و سخت سر و صورت, سفالومتری

لینک کمکی