فایل word اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي بر بافت کليه در خوکچه هندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي بر بافت کليه در خوکچه هندي :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :6

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنعت و با کاربردهای روزافزون میدان های الکترومغناطیس در تحقیقات و پزشکی همه روزه میدان هایی با شدت های متفاوت سلامت محیط زیست انسان را تهدید می کند. آثار بیولوژیک ناشی از این میدان ها به شدت میدان, فرکانس و خصوصیات فیزیکی بافتی که مورد تابش قرار گرفته بستگی دارد.به منظور بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر روی بافت کلیه دستگاه مولد میدان الکترومغناطیس با شدت 0.013 میکروتسلا با فرکانس 5 هرتز و 0.207 میکروتسلا با فرکانس 50 هرتز ساخته شد و 36 خوکچه هندی نر بالغ به مدت پنج روز در دو گروه کنترل (هر گروه شش تایی) به مدت 2 و 4 ساعت در میدان خاموش و گروه های آزمایش در چهار گروه به مدت 2 و 4 ساعت در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت 0.013 میکروتسلا با فرکانس 5 هرتز و به مدت 2 و 4 ساعت در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت 0.207 میکروتسلا با فرکانس 50 هرتز قرار گرفتند. در روز پنجم بعد از معدوم ساختن حیوانات, از بافت کلیه آنها نمونه برداری کرده و بعد از فیکسه کردن در فرمالین و تهیه برش های 5 میکرونی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلن - ایوزئن مورد بررسی شدند. بررسی میکروگراف ها نشان داد که میدان های الکترومغتاطیسی با شدت های 0.013 و 0.207 میکروتسلا به مدت 4 ساعت باعث تورم سلول های اپیتلیال توبول های کلیه و در نهایت نکروز سلولی و کاهش لومن داخل توبول ها و همچنین باعث اتساع گلومرول ها و چسبیدن گلومرول ها به کپسول بومن شده است.میدان های الکترومغناطیس با داشتن امواج دارای انرژی بالا باعث بالا رفتن درجه حرارت شده موضعی شده و همانند اشعه های یونیزان از طریق ایجاد رادیکال های آزاد باعث آسیب سلولی می شوند و در ارتباط با اتساع گلومرول ها مقالات تایید می کند که میدان های الکترومغناطیسی باعث آنمی می شوند و در نتیجه برای جبران این کاهش گلومرول ها متسع می شوند.
کلید واژه: کلیه, میدان الکترومغناطیسی, خوکچه هندی

لینک کمکی