فایل word وضعيت ارايه خدمات پيشگيري از پوسيدگي توسط دندانپزشکان عمومي شهر تهران در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وضعيت ارايه خدمات پيشگيري از پوسيدگي توسط دندانپزشکان عمومي شهر تهران در سال 1385 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در صورت ارایه خدمات مناسب پیشگیری می توان انتظار کاهش پوسیدگیهای دندانی و ارتقای سلامت دهان و دندان جامعه را داشت. هدف این مطالعه ارزیابی چگونگی ارایه خدمات پیشگیری از پوسیدگی توسط دندانپزشکان عمومی شهر تهران به بیماران می باشد.روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی 155 دندانپزشک عمومی با حداقل دو سال سابقه کار در مطب از طریق یک نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای که بین آنان توزیع گردید به دست آمد. این پرسشنامه مشتمل بر اطلاعاتی از نوع خدمات پیشگیری ارایه شده توسط هر دندانپزشک به بیماران خود از قبیل آموزش بهداشت, فلورایدتراپی, سیلنت تراپی و آموزش تغذیه, همچنین میزان رضایت دندانپزشکان از خدمات پیشگیری و نوع بیماران پذیرش شده بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی Spearman و نسبت Chi-square مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: پنج نفر از دندانپزشکان معادل 3.12% هیچ گونه خدمات پیشگیری ارایه نمی کنند. 95 نفر برابر 61.3% از دندانپزشکان به بیماران خود آموزش بهداشت می دهند, 126 نفر برابر 81.3% فلورایدتراپی و 125 نفر معادل 80.6% در صورت لزوم سیلنت تراپی را انجام می دهند. 147 نفر معادل 94.8% اعلام کردند در آموزش بیماران خود بر نقش پیشگیری در سلامت دهان و دندان تاکید می کنند. فقط بیست نفر برابر 12.9% از دندانپزشکان از خدمات پیشگیری خود کاملا راضی هستند. 41.7% از دندانپزشکان ارتقای آگاهی بیماران و 34.6% از آنان پوشش خدمات پیشگیری توسط بیمه ها را راهکارهای مناسب جهت بهبود خدمات پیشگیری می دانند.نتیجه گیری: سهم خدمات پیشگیری در کار حرفه ای دندانپزشکان تهران رضایت بخش نبوده و راهکارهای بهبود آن ارتقای آگاهی مردم, اصلاح بیمه و تغییر نگرش دندانپزشکان می باشد.
کلید واژه: خدمات پیشگیری, پوسیدگی, دندانپزشک عمومی

لینک کمکی