فایل word بررسي فراواني بيوتايپ هاي هموفيلوس آنفلوانزا, اهميت کلينيکي و ارتباط آن با نوع بيماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فراواني بيوتايپ هاي هموفيلوس آنفلوانزا, اهميت کلينيکي و ارتباط آن با نوع بيماري :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: هموفیلوس آنفلوانزا, عامل عفونت های گوناگونی هم چون مننژیت, اپی‌گلوتیت, پنومونی, سلولیت, باکتریمی, آرتریت عفونی و عفونت ملتحمه چشم است. این باکتری به هفت بیوتایپ بر اساس سه تست ایندول, اورآز و دکربوکسیلاسیون اسیدآمینه اورنیتین تقسیم می شود. این بررسی, به دلیل ارتباط بیوتایپ ها با عفونتی خاص و هم چنین الگوی مقاومت ضدمیکروبی انجام گرفت که با تعیین میزان شیوع و بیوتایپ هموفیلوس انفلوانزا ارتباط آن با نوع عفونت ایجاد شده نیز بررسی می گردد.روش بررسی: در بررسی 18 ماهه از فروردین 1384 لغایت مهرماه 1385 تمام نمونه های کلینیکی که امکان جداسازی هموفیلوس وجود داشت, بر روی محیط های استاندارد شده شکلات آگار و بلادآگار به همراه کشت خطی استافیلوکک ارئوس کشت گردیدند. انواعی که پدیده ساتلیتیسم را نشان دادند, از نظر تولید ایندول, اورآز و دکربوکسیلاسیون اورنیتین برای تعیین بیوتایپ بررسی شدند.یافته ها: از 24 نمونه هموفیلوس انفلوانزه جدا شده از نمونه های کلینیکی 11 مورد از چشم, 11 مورد از سینوس, 1 مورد از مایع نخاع و 1 مورد از خون جدا شد. نمونه های سینوسی به بیوتایپ III, نمونه های جدا شده از چشم 6 مورد بیوتایپ II و 5 مورد به بیوتایپ III تعلق داشت. انواع جدا شده از مایع نخاع و خون از نوع بیوتایپ I بودند. سایر بیوتایپ ها جدا نگردیدندنتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیشتر بیوتایپ های جدا شده از چشم از نوع II و III بودند و هم چنین در مورد سینوزیت نیز انواع جدا شده به بیوتایپ III تعلق داشتند.
کلید واژه: هموفیلوس انفلوانزا نوع B, بیماریهای واگیر, عفونت

لینک کمکی