فایل word مقايسه ميزان جابه جايي کانال به دنبال آماده سازي با سه سيستم چرخشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان جابه جايي کانال به دنبال آماده سازي با سه سيستم چرخشي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه از مهمترین مراحل درمان می باشد که برای کاهش حوادث حین درمان و سهولت کار سیستم های چرخشی, نیکل تیتانیوم متنوعی عرضه شده است. هدف از این مطالعه مقایسه کارآیی سه سیستم چرخشی پروفایل (Profile), فلکس مستر (Flexmaster) و ریس (Race) در آماده سازی کانال و حفظ مرکزیت کانال ریشه دندان می باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی تصادفی با استفاده از شصت کانال (نوع سه طبقه بندی (Weine ریشه مزیال مولر مندیبول با انحنای ملایم (15-35 درجه) انجام گرفت. دندانها به سه گروه بیست تایی تقسیم شدند و در مقاطع شش و سه میلی متر از آپیکال, ریشه ها برش افقی داده شدند و سپس در موقعیت اول مانت شده و با توجه به دستور شرکت سازنده فایل ها, آماده سازی کانال ها صورت گرفت (گروه A: پروفایل, گروه B: فلکس مستر و گروه C: ریس). از مقاطع ریشه ها قبل و بعد از اینسترومنتیشن, فتوگرافی تهیه شد و تصاویر با استفاده از نرم افزار فتوشاپ ویرایش هشت ارزیابی گردید و قابلیت حفظ مرکزیت کانال و جهت جابه جایی تعیین شد. آنالیز آماری به وسیله آزمون آنالیز واریانس یک سویه (ANOVA) و تست Tukey انجام شد.یافته ها: در مجموع بین سه گروه آزمایشی در هر دو ناحیه میانی و آپیکالی, اختلاف آماری ارزشمند بود. در تمامی گروهها جابه جایی کانال به سمت فورکیشن بیشتر بود و ریس بیشترین میزان جابه جایی و پروفایل کمترین میزان جابه جایی را در نواحی میانی و آپیکالی داشت (P=0.001).نتیجه گیری: در این مطالعه پروفایل بهترین سیستم به لحاظ حفظ شکل کانال بود.
کلید واژه: سیستم های چرخشی, جابه جایی, آماده سازی کانال

لینک کمکی